.: سبد شما خالی است :.

پربازدیدترین محصولات سه روز گذشته :

  Array
  (
    [id] => 73536
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/73536/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/73536
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/73536
    [download_link] => 
    [title] => کتاب جنگل
    [sub_title] => 
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceWithoutFormat] => 0
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 0
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1535974839.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => -1.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 1
    [view] => 256
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 48266
                [link] => /store/tags/search/48266
                [title] => حوا میر محمدیان
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [key] => da_ltr
                [value] => 
                [label] => چپ به راست
                [group] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [da_ltr] => 
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1076439
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1397/06/14
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 02:46
    [create_ago] => 1397/06/14 02:46
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48266
                        [tag_name] => حوا میر محمدیان
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [title] => چپ به راست
                [value] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48266
            [tag_name] => حوا میر محمدیان
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 1200
        [height] => 1609
      )
  
  )
  1
 • کتاب جنگل

  کتاب جنگل
  رایگان
  مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 73532
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/73532/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/73532
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/73532
    [download_link] => 
    [title] => فلوت زن شهر هاملین
    [sub_title] => 
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceWithoutFormat] => 0
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 0
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1535962807.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => -1.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 0
    [view] => 262
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 48266
                [link] => /store/tags/search/48266
                [title] => حوا میر محمدیان
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [key] => da_ltr
                [value] => 
                [label] => چپ به راست
                [group] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [da_ltr] => 
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1076439
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1397/06/14
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 02:46
    [create_ago] => 1397/06/14 02:46
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48266
                        [tag_name] => حوا میر محمدیان
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [title] => چپ به راست
                [value] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48266
            [tag_name] => حوا میر محمدیان
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 1200
        [height] => 1609
      )
  
  )
  1
 • مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 73529
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/73529/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/73529
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/73529
    [download_link] => 
    [title] => ماشا و سه خرس
    [sub_title] => 
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceWithoutFormat] => 0
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 0
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1535960731.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => -1.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 0
    [view] => 308
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 48266
                [link] => /store/tags/search/48266
                [title] => حوا میر محمدیان
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [key] => da_ltr
                [value] => 
                [label] => چپ به راست
                [group] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [da_ltr] => 
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1076439
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1397/06/14
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 02:46
    [create_ago] => 1397/06/14 02:46
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48266
                        [tag_name] => حوا میر محمدیان
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [title] => چپ به راست
                [value] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48266
            [tag_name] => حوا میر محمدیان
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 1200
        [height] => 1609
      )
  
  )
  1
 • مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 72006
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/72006/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/72006
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/72006
    [download_link] => 
    [title] => همیار پلیس
    [sub_title] => همیار پلیس
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceWithoutFormat] => 0
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1528825972.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => -1.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 20
    [view] => 745
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 24330
                [link] => /store/tags/search/24330
                [title] => دانی بوک
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 12217
                [link] => /store/tags/search/12217
                [title] => داستان
              )
  
            [2] => Array
              (
                [id] => 0
                [link] => /store/tags/search/0
                [title] => مجموعه در باغ بهشت
              )
  
            [3] => Array
              (
                [id] => 22181
                [link] => /store/tags/search/22181
                [title] => پلیس
              )
  
            [4] => Array
              (
                [id] => 23530
                [link] => /store/tags/search/23530
                [title] => مهارت اجتماعی
              )
  
            [5] => Array
              (
                [id] => 48148
                [link] => /store/tags/search/48148
                [title] => فرشتگان فردا
              )
  
            [6] => Array
              (
                [id] => 48149
                [link] => /store/tags/search/48149
                [title] => فاطمه قربانی شفیعی
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1073303
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1397/03/23
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 13:54
    [create_ago] => 1397/03/23 13:54
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19794
                [title] => ناشر
                [label] => ناشر
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48148
                        [tag_name] => فرشتگان فردا
                        [parent_name] => ناشر
                        [parent_id] => 19794
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48149
                        [tag_name] => فاطمه قربانی شفیعی
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
            [2] => Array
              (
                [id] => 0
                [title] => 
                [label] => 
                [group] => 
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 24330
                        [tag_name] => دانی بوک
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                    [1] => Array
                      (
                        [tag_id] => 12217
                        [tag_name] => داستان
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                    [2] => Array
                      (
                        [tag_id] => 22181
                        [tag_name] => پلیس
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                    [3] => Array
                      (
                        [tag_id] => 23530
                        [tag_name] => مهارت اجتماعی
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                    [4] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48152
                        [tag_name] => مجموعه در باغ بهشت
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48148
            [tag_name] => فرشتگان فردا
            [parent_name] => ناشر
            [parent_id] => 19794
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48149
            [tag_name] => فاطمه قربانی شفیعی
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [Prod_Tags] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 24330
            [tag_name] => دانی بوک
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
        [1] => Array
          (
            [tag_id] => 12217
            [tag_name] => داستان
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
        [2] => Array
          (
            [tag_id] => 22181
            [tag_name] => پلیس
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
        [3] => Array
          (
            [tag_id] => 23530
            [tag_name] => مهارت اجتماعی
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
        [4] => Array
          (
            [tag_id] => 48152
            [tag_name] => مجموعه در باغ بهشت
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
      )
  
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 790
        [height] => 1200
      )
  
  )
  1
 • همیار پلیس

  همیار پلیس
  رایگان
  مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 72005
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/72005/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/72005
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/72005
    [download_link] => 
    [title] => نماز
    [sub_title] => نماز
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceWithoutFormat] => 0
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1528824703.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => -1.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 4
    [view] => 388
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 24330
                [link] => /store/tags/search/24330
                [title] => دانی بوک
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 12217
                [link] => /store/tags/search/12217
                [title] => داستان
              )
  
            [2] => Array
              (
                [id] => 0
                [link] => /store/tags/search/0
                [title] => مجموعه در باغ بهشت
              )
  
            [3] => Array
              (
                [id] => 21953
                [link] => /store/tags/search/21953
                [title] => نماز
              )
  
            [4] => Array
              (
                [id] => 0
                [link] => /store/tags/search/0
                [title] => اسلام
              )
  
            [5] => Array
              (
                [id] => 48148
                [link] => /store/tags/search/48148
                [title] => فرشتگان فردا
              )
  
            [6] => Array
              (
                [id] => 48149
                [link] => /store/tags/search/48149
                [title] => فاطمه قربانی شفیعی
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1073303
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1397/03/23
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 13:54
    [create_ago] => 1397/03/23 13:54
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19794
                [title] => ناشر
                [label] => ناشر
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48148
                        [tag_name] => فرشتگان فردا
                        [parent_name] => ناشر
                        [parent_id] => 19794
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48149
                        [tag_name] => فاطمه قربانی شفیعی
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
            [2] => Array
              (
                [id] => 0
                [title] => 
                [label] => 
                [group] => 
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 24330
                        [tag_name] => دانی بوک
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                    [1] => Array
                      (
                        [tag_id] => 12217
                        [tag_name] => داستان
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                    [2] => Array
                      (
                        [tag_id] => 21953
                        [tag_name] => نماز
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                    [3] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48152
                        [tag_name] => مجموعه در باغ بهشت
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                    [4] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48153
                        [tag_name] => اسلام
                        [parent_name] => 
                        [parent_id] => 0
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48148
            [tag_name] => فرشتگان فردا
            [parent_name] => ناشر
            [parent_id] => 19794
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48149
            [tag_name] => فاطمه قربانی شفیعی
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [Prod_Tags] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 24330
            [tag_name] => دانی بوک
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
        [1] => Array
          (
            [tag_id] => 12217
            [tag_name] => داستان
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
        [2] => Array
          (
            [tag_id] => 21953
            [tag_name] => نماز
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
        [3] => Array
          (
            [tag_id] => 48152
            [tag_name] => مجموعه در باغ بهشت
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
        [4] => Array
          (
            [tag_id] => 48153
            [tag_name] => اسلام
            [parent_name] => 
            [parent_id] => 0
          )
  
      )
  
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 786
        [height] => 1200
      )
  
  )
  1
 • نماز

  نماز
  رایگان
  مشاهده محصول
مشاهده محصولات بیشتر