.: سبد شما خالی است :.

پربازدیدترین محصولات سه روز گذشته :

  Array
  (
    [id] => 52769
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/52769/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/52769
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/52769
    [download_link] => 
    [title] => هلی فسقلی در سرزمین غول ها
    [sub_title] => هلی فسقلی در سرزمین غول ها
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 

  اولاً که خل بودن با خیالاتی بودن یکی نیست. دوماً که من قسم می خورم همه ی حرف های خاله جانم راست است. شما بگویید... آدم وقتی چیزی را به چشم خودش می بیند، می تواند بگوید ندیده؟ خب من چطور می توانم بگویم بی بی خل بانو را در خانه ی خاله خال خالی ندیده ام؟

  [review_description] => [gallery_type] => 0 [raw_description] => اولاً که خل بودن با خیالاتی بودن یکی نیست. دوماً که من قسم می خورم همه ی حرف های خاله جانم راست است. شما بگویید... آدم وقتی چیزی را به چشم خودش می بیند، می تواند بگوید ندیده؟ خب من چطور می توانم بگویم بی بی خل بانو را در خانه ی خاله خال خالی ندیده ام؟ [price] => رایگان [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [file_attach] => [file_title] => [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1513775687.jpg [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => -1 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 25 [view] => 546 [is_liked] => [review] => [expire] => [weight] => [dislike] => 0 [drive] => [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24330 [link] => /store/tags/search/24330 [title] => دانی بوک ) [1] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [2] => Array ( [id] => 30558 [link] => /store/tags/search/30558 [title] => مجموعه رمان کودک ) [3] => Array ( [id] => 12217 [link] => /store/tags/search/12217 [title] => داستان ) [4] => Array ( [id] => 23552 [link] => /store/tags/search/23552 [title] => داستان تخیلی ) [5] => Array ( [id] => 22059 [link] => /store/tags/search/22059 [title] => داستان فانتزی ) [6] => Array ( [id] => 14655 [link] => /store/tags/search/14655 [title] => داستان طنز ) [7] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [8] => Array ( [id] => 10351 [link] => /store/tags/search/10351 [title] => شکوه قاسم نیا ) [9] => Array ( [id] => 30577 [link] => /store/tags/search/30577 [title] => مهران زمانی ) [10] => Array ( [id] => 42767 [link] => /store/tags/search/42767 [title] => فرشید شفیعی ) [11] => Array ( [id] => 19160 [link] => /store/tags/search/19160 [title] => 10 ) [12] => Array ( [id] => 19161 [link] => /store/tags/search/19161 [title] => 11 ) [13] => Array ( [id] => 19162 [link] => /store/tags/search/19162 [title] => 12 ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => 1051120 [title] => ) [create_date] => 1396/11/13 [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 17:16 [create_ago] => 1396/11/13 17:16 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 19794 [title] => ناشر [label] => ناشر [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [1] => Array ( [id] => 19793 [title] => نویسنده [label] => نویسنده [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 10351 [tag_name] => شکوه قاسم نیا [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 30577 [tag_name] => مهران زمانی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 42767 [tag_name] => فرشید شفیعی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [2] => Array ( [id] => 17372 [title] => رده سنی [label] => رده سنی [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [3] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 30558 [tag_name] => مجموعه رمان کودک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 23552 [tag_name] => داستان تخیلی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [tag_id] => 22059 [tag_name] => داستان فانتزی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [6] => Array ( [tag_id] => 14655 [tag_name] => داستان طنز [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [eb_publisher] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_writer] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 10351 [tag_name] => شکوه قاسم نیا [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 30577 [tag_name] => مهران زمانی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 42767 [tag_name] => فرشید شفیعی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_age] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [da_is_audio_book] => [da_ltr] => [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 30558 [tag_name] => مجموعه رمان کودک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 23552 [tag_name] => داستان تخیلی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [tag_id] => 22059 [tag_name] => داستان فانتزی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [6] => Array ( [tag_id] => 14655 [tag_name] => داستان طنز [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 1100 [height] => 1746 ) ) 1
 • مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 52768
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/52768/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/52768
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/52768
    [download_link] => 
    [title] => ارکستر لباس های خیس
    [sub_title] => ارکستر لباس های خیس
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 

  باد موهایش را از صورتش کنار زد و آن چشم دیگرش که شبیه مروارید سیاهی در اعماق یک اقیانوس بود، پیدا شد. پسر صبح صدای چرخ خیاطی مادرش را شنید و صدای باد را که توی کوچه های خلوت صبح زود می پیچید. نمی دانست از کجا آمده بود و به کجا می رفت.....

  [review_description] => [gallery_type] => 0 [raw_description] => باد موهایش را از صورتش کنار زد و آن چشم دیگرش که شبیه مروارید سیاهی در اعماق یک اقیانوس بود، پیدا شد. پسر صبح صدای چرخ خیاطی مادرش را شنید و صدای باد را که توی کوچه های خلوت صبح زود می پیچید. نمی دانست از کجا آمده بود و به کجا می رفت..... [price] => رایگان [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [file_attach] => [file_title] => [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1513773742.jpg [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => -1 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 15 [view] => 295 [is_liked] => [review] => [expire] => [weight] => [dislike] => 0 [drive] => [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24330 [link] => /store/tags/search/24330 [title] => دانی بوک ) [1] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [2] => Array ( [id] => 12217 [link] => /store/tags/search/12217 [title] => داستان ) [3] => Array ( [id] => 22980 [link] => /store/tags/search/22980 [title] => داستان نوجوان ) [4] => Array ( [id] => 23767 [link] => /store/tags/search/23767 [title] => مجموعه داستان ) [5] => Array ( [id] => 23552 [link] => /store/tags/search/23552 [title] => داستان تخیلی ) [6] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [7] => Array ( [id] => 30650 [link] => /store/tags/search/30650 [title] => حبیب ایلون ) [8] => Array ( [id] => 32239 [link] => /store/tags/search/32239 [title] => مژگان کلهر ) [9] => Array ( [id] => 42765 [link] => /store/tags/search/42765 [title] => نجوا عرفان ) [10] => Array ( [id] => 42766 [link] => /store/tags/search/42766 [title] => سید نوید سید علی اکبری ) [11] => Array ( [id] => 19160 [link] => /store/tags/search/19160 [title] => 10 ) [12] => Array ( [id] => 19161 [link] => /store/tags/search/19161 [title] => 11 ) [13] => Array ( [id] => 19162 [link] => /store/tags/search/19162 [title] => 12 ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => 1051120 [title] => ) [create_date] => 1396/11/13 [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 17:16 [create_ago] => 1396/11/13 17:16 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 19794 [title] => ناشر [label] => ناشر [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [1] => Array ( [id] => 19793 [title] => نویسنده [label] => نویسنده [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 30650 [tag_name] => حبیب ایلون [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 32239 [tag_name] => مژگان کلهر [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 42765 [tag_name] => نجوا عرفان [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [3] => Array ( [tag_id] => 42766 [tag_name] => سید نوید سید علی اکبری [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [2] => Array ( [id] => 17372 [title] => رده سنی [label] => رده سنی [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [3] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 22980 [tag_name] => داستان نوجوان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 23767 [tag_name] => مجموعه داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [tag_id] => 23552 [tag_name] => داستان تخیلی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [eb_publisher] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_writer] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 30650 [tag_name] => حبیب ایلون [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 32239 [tag_name] => مژگان کلهر [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 42765 [tag_name] => نجوا عرفان [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [3] => Array ( [tag_id] => 42766 [tag_name] => سید نوید سید علی اکبری [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_age] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [da_is_audio_book] => [da_ltr] => [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 22980 [tag_name] => داستان نوجوان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 23767 [tag_name] => مجموعه داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [tag_id] => 23552 [tag_name] => داستان تخیلی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 1100 [height] => 1475 ) ) 1
 • مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 52756
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/52756/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/52756
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/52756
    [download_link] => 
    [title] => می سی نو کوچولو
    [sub_title] => می سی نو کوچولو
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 

  می سی نو کوچولو نمی داند چه جور حیوانی است، او فقط می داند خرس نیست، کرگدن نیست، زرافه نیست، میمون نیست؛ حتی پرنده هم نیست. برای همین می سی نو راه می افتد توی جنگل تا بفهمد کیست. اما این کار خیلی هم آسان نیست....

  [review_description] => [gallery_type] => 0 [raw_description] => می سی نو کوچولو نمی داند چه جور حیوانی است، او فقط می داند خرس نیست، کرگدن نیست، زرافه نیست، میمون نیست؛ حتی پرنده هم نیست. برای همین می سی نو راه می افتد توی جنگل تا بفهمد کیست. اما این کار خیلی هم آسان نیست.... [price] => رایگان [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [file_attach] => [file_title] => [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1513766311.jpg [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => -1 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 7 [view] => 321 [is_liked] => [review] => [expire] => [weight] => [dislike] => 0 [drive] => [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [1] => Array ( [id] => 24330 [link] => /store/tags/search/24330 [title] => دانی بوک ) [2] => Array ( [id] => 12217 [link] => /store/tags/search/12217 [title] => داستان ) [3] => Array ( [id] => 22980 [link] => /store/tags/search/22980 [title] => داستان نوجوان ) [4] => Array ( [id] => 30558 [link] => /store/tags/search/30558 [title] => مجموعه رمان کودک ) [5] => Array ( [id] => 22032 [link] => /store/tags/search/22032 [title] => داستان وقت خواب ) [6] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [7] => Array ( [id] => 12887 [link] => /store/tags/search/12887 [title] => علیرضا متولی ) [8] => Array ( [id] => 32619 [link] => /store/tags/search/32619 [title] => عاطفه ملکی جو ) [9] => Array ( [id] => 30577 [link] => /store/tags/search/30577 [title] => مهران زمانی ) [10] => Array ( [id] => 42763 [link] => /store/tags/search/42763 [title] => نوشین شعبانی ) [11] => Array ( [id] => 19160 [link] => /store/tags/search/19160 [title] => 10 ) [12] => Array ( [id] => 19161 [link] => /store/tags/search/19161 [title] => 11 ) [13] => Array ( [id] => 19162 [link] => /store/tags/search/19162 [title] => 12 ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => 1051120 [title] => ) [create_date] => 1396/11/13 [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 17:16 [create_ago] => 1396/11/13 17:16 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 19794 [title] => ناشر [label] => ناشر [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [1] => Array ( [id] => 19793 [title] => نویسنده [label] => نویسنده [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 12887 [tag_name] => علیرضا متولی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 32619 [tag_name] => عاطفه ملکی جو [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 30577 [tag_name] => مهران زمانی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [3] => Array ( [tag_id] => 42763 [tag_name] => نوشین شعبانی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [2] => Array ( [id] => 17372 [title] => رده سنی [label] => رده سنی [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [3] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 22980 [tag_name] => داستان نوجوان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 30558 [tag_name] => مجموعه رمان کودک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [tag_id] => 22032 [tag_name] => داستان وقت خواب [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [eb_publisher] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_writer] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 12887 [tag_name] => علیرضا متولی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 32619 [tag_name] => عاطفه ملکی جو [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 30577 [tag_name] => مهران زمانی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [3] => Array ( [tag_id] => 42763 [tag_name] => نوشین شعبانی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_age] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [da_is_audio_book] => [da_ltr] => [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 22980 [tag_name] => داستان نوجوان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 30558 [tag_name] => مجموعه رمان کودک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [tag_id] => 22032 [tag_name] => داستان وقت خواب [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 1100 [height] => 1855 ) ) 1
 • مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 52742
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/52742/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/52742
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/52742
    [download_link] => 
    [title] => من و درخت پنیر
    [sub_title] => من و درخت پنیر
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 

  یکی بود یکی نبود اونی که بود من بودم. پتوی کوچک دوست داشتنی ام را توی کوله پشتی ام گذاشته بودم و می خواستم راه بیفتم تا بهشت را پیدا کنم؛ و اونی که نبود، مادرم بود که همه می گفتند مدتی پیش به بهشت رفته است.....

  [review_description] => [gallery_type] => 0 [raw_description] => یکی بود یکی نبود اونی که بود من بودم. پتوی کوچک دوست داشتنی ام را توی کوله پشتی ام گذاشته بودم و می خواستم راه بیفتم تا بهشت را پیدا کنم؛ و اونی که نبود، مادرم بود که همه می گفتند مدتی پیش به بهشت رفته است..... [price] => رایگان [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [file_attach] => [file_title] => [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1513758886.jpg [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => -1 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 7 [view] => 301 [is_liked] => [review] => [expire] => [weight] => [dislike] => 0 [drive] => [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24330 [link] => /store/tags/search/24330 [title] => دانی بوک ) [1] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [2] => Array ( [id] => 12217 [link] => /store/tags/search/12217 [title] => داستان ) [3] => Array ( [id] => 22980 [link] => /store/tags/search/22980 [title] => داستان نوجوان ) [4] => Array ( [id] => 22032 [link] => /store/tags/search/22032 [title] => داستان وقت خواب ) [5] => Array ( [id] => 30558 [link] => /store/tags/search/30558 [title] => مجموعه رمان کودک ) [6] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [7] => Array ( [id] => 12852 [link] => /store/tags/search/12852 [title] => فریبا کلهر ) [8] => Array ( [id] => 30649 [link] => /store/tags/search/30649 [title] => علی نامور ) [9] => Array ( [id] => 28559 [link] => /store/tags/search/28559 [title] => پژمان رحیمی زاده ) [10] => Array ( [id] => 19160 [link] => /store/tags/search/19160 [title] => 10 ) [11] => Array ( [id] => 19161 [link] => /store/tags/search/19161 [title] => 11 ) [12] => Array ( [id] => 19162 [link] => /store/tags/search/19162 [title] => 12 ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => 1051120 [title] => ) [create_date] => 1396/11/13 [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 17:16 [create_ago] => 1396/11/13 17:16 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 19794 [title] => ناشر [label] => ناشر [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [1] => Array ( [id] => 19793 [title] => نویسنده [label] => نویسنده [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 12852 [tag_name] => فریبا کلهر [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 30649 [tag_name] => علی نامور [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 28559 [tag_name] => پژمان رحیمی زاده [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [2] => Array ( [id] => 17372 [title] => رده سنی [label] => رده سنی [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [3] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 22980 [tag_name] => داستان نوجوان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 22032 [tag_name] => داستان وقت خواب [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [tag_id] => 30558 [tag_name] => مجموعه رمان کودک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [eb_publisher] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_writer] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 12852 [tag_name] => فریبا کلهر [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 30649 [tag_name] => علی نامور [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 28559 [tag_name] => پژمان رحیمی زاده [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_age] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [da_is_audio_book] => [da_ltr] => [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 22980 [tag_name] => داستان نوجوان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 22032 [tag_name] => داستان وقت خواب [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [tag_id] => 30558 [tag_name] => مجموعه رمان کودک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 1100 [height] => 1849 ) ) 1
 • مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 52741
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/52741/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/52741
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/52741
    [download_link] => 
    [title] => من سبز می شوم
    [sub_title] => من سبز می شوم
    [purchase_type] => 
    [min_point] => 
    [type_id] => 27
    [description] => 

  خانه ای قدیمی و زیبا با درخت هایش در انتظار خراب شدن است. قرار است خانه تبدیل به برجی از آهن و بتن شود. "چمن" کودکی است که با خانواده اش در این خانه زندگی می کند و خود را بخشی از این خانه می داند و می خواهد جلوی خراب شدن این خانه را بگیرد.....

  [review_description] => [gallery_type] => 0 [raw_description] => خانه ای قدیمی و زیبا با درخت هایش در انتظار خراب شدن است. قرار است خانه تبدیل به برجی از آهن و بتن شود. "چمن" کودکی است که با خانواده اش در این خانه زندگی می کند و خود را بخشی از این خانه می داند و می خواهد جلوی خراب شدن این خانه را بگیرد..... [price] => رایگان [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [file_attach] => [file_title] => [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1513757576.jpg [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => -1 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 2 [view] => 147 [is_liked] => [review] => [expire] => [weight] => [dislike] => 0 [drive] => [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24330 [link] => /store/tags/search/24330 [title] => دانی بوک ) [1] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [2] => Array ( [id] => 12217 [link] => /store/tags/search/12217 [title] => داستان ) [3] => Array ( [id] => 22980 [link] => /store/tags/search/22980 [title] => داستان نوجوان ) [4] => Array ( [id] => 22032 [link] => /store/tags/search/22032 [title] => داستان وقت خواب ) [5] => Array ( [id] => 28697 [link] => /store/tags/search/28697 [title] => انتشارات پیدایش ) [6] => Array ( [id] => 30577 [link] => /store/tags/search/30577 [title] => مهران زمانی ) [7] => Array ( [id] => 30436 [link] => /store/tags/search/30436 [title] => ناصر یوسفی ) [8] => Array ( [id] => 12934 [link] => /store/tags/search/12934 [title] => علیرضا جلالی فر ) [9] => Array ( [id] => 42762 [link] => /store/tags/search/42762 [title] => گروه فرهنگی ) [10] => Array ( [id] => 19160 [link] => /store/tags/search/19160 [title] => 10 ) [11] => Array ( [id] => 19161 [link] => /store/tags/search/19161 [title] => 11 ) [12] => Array ( [id] => 19162 [link] => /store/tags/search/19162 [title] => 12 ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => 1051120 [title] => ) [create_date] => 1396/11/13 [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 17:16 [create_ago] => 1396/11/13 17:16 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 19794 [title] => ناشر [label] => ناشر [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [1] => Array ( [id] => 19793 [title] => نویسنده [label] => نویسنده [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 30577 [tag_name] => مهران زمانی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 30436 [tag_name] => ناصر یوسفی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 12934 [tag_name] => علیرضا جلالی فر [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [3] => Array ( [tag_id] => 42762 [tag_name] => گروه فرهنگی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [2] => Array ( [id] => 17372 [title] => رده سنی [label] => رده سنی [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [3] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 22980 [tag_name] => داستان نوجوان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 22032 [tag_name] => داستان وقت خواب [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [eb_publisher] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_writer] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 30577 [tag_name] => مهران زمانی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 30436 [tag_name] => ناصر یوسفی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 12934 [tag_name] => علیرضا جلالی فر [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) [3] => Array ( [tag_id] => 42762 [tag_name] => گروه فرهنگی [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_age] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 19160 [tag_name] => 10 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [1] => Array ( [tag_id] => 19161 [tag_name] => 11 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) [2] => Array ( [tag_id] => 19162 [tag_name] => 12 [parent_name] => رده سنی [parent_id] => 17372 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [da_is_audio_book] => [da_ltr] => [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 24330 [tag_name] => دانی بوک [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 28697 [tag_name] => انتشارات پیدایش [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 22980 [tag_name] => داستان نوجوان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 22032 [tag_name] => داستان وقت خواب [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 1100 [height] => 1855 ) ) 1
 • مشاهده محصول
مشاهده محصولات بیشتر