.: سبد شما خالی است :.

پربازدیدترین محصولات سه روز گذشته :

  Array
  (
    [id] => 74152
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/74152/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/74152
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/74152
    [download_link] => 
    [title] => روباه دراز
    [sub_title] => روباه دراز
    [purchase_type] => 1
    [min_point] => 0
    [type_id] => 27
    [description] => 

  کتاب روباه دراز، سرشار از تخلیات کودکانه است. این کتاب مناسب گروه سنی ب و ج بوده و درباره‌ی روباهی تنهاست که به دنبال دوستی مانند خودش می‌گردد.

  [review_description] => [gallery_type] => 0 [raw_description] => کتاب روباه دراز، سرشار از تخلیات کودکانه است. این کتاب مناسب گروه سنی ب و ج بوده و درباره‌ی روباهی تنهاست که به دنبال دوستی مانند خودش می‌گردد. [price] => رایگان [Prod_Net_Price] => [Prod_Gross_Net_Price] => [Prod_Vat] => [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceGrossWithoutFormat] => [Prod_Max_Request_Count] => 1000 [priceWithoutFormat] => [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [Is_Package] => 0 [file_attach] => [file_title] => [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1541759118.jpg [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => 0.000 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 0 [view] => 386 [is_liked] => [review] => [expire] => [weight] => [unit_title] => [dislike] => 0 [prod_code] => [lead_time] => [drive] => [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 48713 [link] => /store/tags/search/48713 [title] => ناشر مولف ) [1] => Array ( [id] => 23143 [link] => /store/tags/search/23143 [title] => فاطمه زمانه رو ) [2] => Array ( [id] => 10852 [link] => /store/tags/search/10852 [title] => روباه ) [3] => Array ( [id] => 12217 [link] => /store/tags/search/12217 [title] => داستان ) [4] => Array ( [id] => 21260 [link] => /store/tags/search/21260 [title] => تخیلی ) [5] => Array ( [id] => 23552 [link] => /store/tags/search/23552 [title] => داستان تخیلی ) [6] => Array ( [id] => 48712 [link] => /store/tags/search/48712 [title] => داستانی ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [key] => da_is_audio_book [value] => [label] => صدا؟ [group] => ) [1] => Array ( [key] => da_ltr [value] => [label] => چپ به راست [group] => ) ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( [da_is_audio_book] => [da_ltr] => ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => 1081851 [title] => ) [create_date] => 1398/07/11 [Is_Bulk] => [Packing_Weight] => [group] => Array ( [id] => 0 [title] => ) [create_time] => 14:39 [create_ago] => 1398/07/11 14:39 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 19794 [title] => ناشر [label] => ناشر [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 48713 [tag_name] => ناشر مولف [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [1] => Array ( [id] => 19793 [title] => نویسنده [label] => نویسنده [group] => مشخصات محتوایی [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 23143 [tag_name] => فاطمه زمانه رو [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) ) [2] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 10852 [tag_name] => روباه [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 21260 [tag_name] => تخیلی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 23552 [tag_name] => داستان تخیلی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 48712 [tag_name] => داستانی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( [0] => Array ( [title] => صدا؟ [value] => ) [1] => Array ( [title] => چپ به راست [value] => ) ) ) [eb_publisher] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 48713 [tag_name] => ناشر مولف [parent_name] => ناشر [parent_id] => 19794 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_writer] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 23143 [tag_name] => فاطمه زمانه رو [parent_name] => نویسنده [parent_id] => 19793 [group] => مشخصات محتوایی ) ) [eb_age] => Array ( ) [da_is_audio_book] => [da_ltr] => [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 10852 [tag_name] => روباه [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 12217 [tag_name] => داستان [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 21260 [tag_name] => تخیلی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 23552 [tag_name] => داستان تخیلی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 48712 [tag_name] => داستانی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 4121 [height] => 5787 ) [image_resize] => /tmp/images/d2c03df4b075a868aa36b680760a5d06.jpg [image_thumb] => /tmp/images/d61bfc02f952dbe9746cee920ee3c160.jpg ) 1
 • روباه دراز

  روباه دراز
  رایگان
  مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 73606
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/73606/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/73606
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/73606
    [download_link] => 
    [title] => پیش به سوی مدرسه
    [sub_title] => 
    [purchase_type] => 1
    [min_point] => 0
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [Prod_Net_Price] => 
    [Prod_Gross_Net_Price] => 
    [Prod_Vat] => 
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceGrossWithoutFormat] => 
    [Prod_Max_Request_Count] => 1000
    [priceWithoutFormat] => 
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 0
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1536263122.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => 0.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 0
    [view] => 425
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 48484
                [link] => /store/tags/search/48484
                [title] => مسیر دانشگاه
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 24271
                [link] => /store/tags/search/24271
                [title] => مهدی رضایی
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [key] => da_is_audio_book
                [value] => 
                [label] => صدا؟
                [group] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [key] => da_ltr
                [value] => 
                [label] => چپ به راست
                [group] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [da_is_audio_book] => 
            [da_ltr] => 
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1076439
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1398/07/11
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 0
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 14:40
    [create_ago] => 1398/07/11 14:40
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19794
                [title] => ناشر
                [label] => ناشر
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48484
                        [tag_name] => مسیر دانشگاه
                        [parent_name] => ناشر
                        [parent_id] => 19794
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 24271
                        [tag_name] => مهدی رضایی
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [title] => صدا؟
                [value] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [title] => چپ به راست
                [value] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48484
            [tag_name] => مسیر دانشگاه
            [parent_name] => ناشر
            [parent_id] => 19794
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 24271
            [tag_name] => مهدی رضایی
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 597
        [height] => 574
      )
  
    [image_resize] => /tmp/images/766b3e2cb50a3d38afb06370448c04fe.jpg
    [image_thumb] => /tmp/images/c2b77822e59ca5091f6c3f4b89f1c2f3.jpg
  )
  1
 • مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 73605
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/73605/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/73605
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/73605
    [download_link] => 
    [title] => بشناس و بگو
    [sub_title] => 
    [purchase_type] => 1
    [min_point] => 0
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [Prod_Net_Price] => 
    [Prod_Gross_Net_Price] => 
    [Prod_Vat] => 
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceGrossWithoutFormat] => 
    [Prod_Max_Request_Count] => 1000
    [priceWithoutFormat] => 
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 0
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1536262879.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => 0.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 0
    [view] => 387
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 48484
                [link] => /store/tags/search/48484
                [title] => مسیر دانشگاه
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 24271
                [link] => /store/tags/search/24271
                [title] => مهدی رضایی
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [key] => da_is_audio_book
                [value] => 
                [label] => صدا؟
                [group] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [key] => da_ltr
                [value] => 
                [label] => چپ به راست
                [group] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [da_is_audio_book] => 
            [da_ltr] => 
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1076439
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1398/07/11
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 0
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 14:42
    [create_ago] => 1398/07/11 14:42
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19794
                [title] => ناشر
                [label] => ناشر
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48484
                        [tag_name] => مسیر دانشگاه
                        [parent_name] => ناشر
                        [parent_id] => 19794
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 24271
                        [tag_name] => مهدی رضایی
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [title] => صدا؟
                [value] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [title] => چپ به راست
                [value] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48484
            [tag_name] => مسیر دانشگاه
            [parent_name] => ناشر
            [parent_id] => 19794
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 24271
            [tag_name] => مهدی رضایی
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 602
        [height] => 574
      )
  
    [image_resize] => /tmp/images/526a9d02d61395452e82bd4a640d4d21.jpg
    [image_thumb] => /tmp/images/0db172267ffa67c7e432c09e19fb0d77.jpg
  )
  1
 • بشناس و بگو

  بشناس و بگو
  رایگان
  مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 73604
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/73604/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/73604
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/73604
    [download_link] => 
    [title] => تفاوت ها
    [sub_title] => 
    [purchase_type] => 1
    [min_point] => 0
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [Prod_Net_Price] => 
    [Prod_Gross_Net_Price] => 
    [Prod_Vat] => 
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceGrossWithoutFormat] => 
    [Prod_Max_Request_Count] => 1000
    [priceWithoutFormat] => 
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 0
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1536262621.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => 0.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 0
    [view] => 330
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 48484
                [link] => /store/tags/search/48484
                [title] => مسیر دانشگاه
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 24271
                [link] => /store/tags/search/24271
                [title] => مهدی رضایی
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [key] => da_is_audio_book
                [value] => 
                [label] => صدا؟
                [group] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [key] => da_ltr
                [value] => 
                [label] => چپ به راست
                [group] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [da_is_audio_book] => 
            [da_ltr] => 
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1076439
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1398/07/11
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 0
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 14:42
    [create_ago] => 1398/07/11 14:42
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19794
                [title] => ناشر
                [label] => ناشر
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48484
                        [tag_name] => مسیر دانشگاه
                        [parent_name] => ناشر
                        [parent_id] => 19794
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 24271
                        [tag_name] => مهدی رضایی
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [title] => صدا؟
                [value] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [title] => چپ به راست
                [value] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48484
            [tag_name] => مسیر دانشگاه
            [parent_name] => ناشر
            [parent_id] => 19794
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 24271
            [tag_name] => مهدی رضایی
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 601
        [height] => 574
      )
  
    [image_resize] => /tmp/images/91e87575331ff1555932e7ee809441e0.jpg
    [image_thumb] => /tmp/images/1c1fb197a08553f77478d391db458009.jpg
  )
  1
 • تفاوت ها

  تفاوت ها
  رایگان
  مشاهده محصول
 • Array
  (
    [id] => 73603
    [prod_template] => 1
    [link] => 
    [aff_link] => /store/p/73603/
    [ref_id] => 
    [ref_cat_id] => 
    [role_id] => 
    [has_role] => 1
    [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/73603
    [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/73603
    [download_link] => 
    [title] => مسیر یابی
    [sub_title] => 
    [purchase_type] => 1
    [min_point] => 0
    [type_id] => 27
    [description] => 
    [review_description] => 
    [gallery_type] => 0
    [raw_description] => 
    [price] => رایگان
    [Prod_Net_Price] => 
    [Prod_Gross_Net_Price] => 
    [Prod_Vat] => 
    [price_gross] => 0
    [price_discount] => 0
    [priceGrossWithoutFormat] => 
    [Prod_Max_Request_Count] => 1000
    [priceWithoutFormat] => 
    [priceWithoutFormat2] => 0
    [aux_1] => 
    [aux_2] => 
    [Is_Package] => 0
    [file_attach] => 
    [file_title] => 
    [image] => http://dani.ir/files/71704/Product_Image/Product_1536262336.jpg
    [rate] => 0
    [available] => 1
    [onhand] => 0.000
    [voted] => 0
    [download] => 0
    [sales] => 0
    [reshare] => 0
    [like] => 0
    [view] => 154
    [is_liked] => 
    [review] => 
    [expire] => 
    [weight] => 
    [unit_title] => 
    [dislike] => 0
    [prod_code] => 
    [lead_time] => 
    [drive] => 
    [tags] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 48484
                [link] => /store/tags/search/48484
                [title] => مسیر دانشگاه
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 24271
                [link] => /store/tags/search/24271
                [title] => مهدی رضایی
              )
  
          )
  
      )
  
    [attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [key] => da_is_audio_book
                [value] => 
                [label] => صدا؟
                [group] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [key] => da_ltr
                [value] => 
                [label] => چپ به راست
                [group] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [assoc_attributes] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
            [da_is_audio_book] => 
            [da_ltr] => 
          )
  
      )
  
    [gallery] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [comments] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [total_comments] => 0
    [my_comment] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [evaluations] => Array
      (
        [Result] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [producer] => Array
      (
        [id] => 1076439
        [title] => 
      )
  
    [create_date] => 1398/07/11
    [Is_Bulk] => 
    [Packing_Weight] => 
    [group] => Array
      (
        [id] => 0
        [title] => 
      )
  
    [create_time] => 14:43
    [create_ago] => 1398/07/11 14:43
    [dashboard] => Array
      (
      )
  
    [isSpecialOffer] => 0
    [TagsAndArribs] => Array
      (
        [tags] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 19794
                [title] => ناشر
                [label] => ناشر
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 48484
                        [tag_name] => مسیر دانشگاه
                        [parent_name] => ناشر
                        [parent_id] => 19794
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 19793
                [title] => نویسنده
                [label] => نویسنده
                [group] => مشخصات محتوایی
                [value] => Array
                  (
                    [0] => Array
                      (
                        [tag_id] => 24271
                        [tag_name] => مهدی رضایی
                        [parent_name] => نویسنده
                        [parent_id] => 19793
                        [group] => مشخصات محتوایی
                      )
  
                  )
  
              )
  
          )
  
        [attributes] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [title] => صدا؟
                [value] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [title] => چپ به راست
                [value] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [eb_publisher] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 48484
            [tag_name] => مسیر دانشگاه
            [parent_name] => ناشر
            [parent_id] => 19794
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_writer] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [tag_id] => 24271
            [tag_name] => مهدی رضایی
            [parent_name] => نویسنده
            [parent_id] => 19793
            [group] => مشخصات محتوایی
          )
  
      )
  
    [eb_age] => Array
      (
      )
  
    [da_is_audio_book] => 
    [da_ltr] => 
    [image_info] => Array
      (
        [width] => 598
        [height] => 574
      )
  
    [image_resize] => /tmp/images/c87cb0cd55a36957276567401114f513.jpg
    [image_thumb] => /tmp/images/163d57c45a37623b6a81ae633a96ce58.jpg
  )
  1
 • مسیر یابی

  مسیر یابی
  رایگان
  مشاهده محصول
مشاهده محصولات بیشتر